فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

گزارش آزمایشگاه فیزیک

آزمايش پنجم: بررسي حالت گذرا، مدارهاي RLC مقدمه و تئوري: اگر يك سيگنال جنبي ''Sinusoidal Signal'' به يك شبكه خطي RCL اعمال شود، سيگنال خروجي در حالت دائمي، شكل موجي خواهد داشت كه كاملاً به شكل موج ورودي بستگي دارد. اثر مدار را روي سيگنال مي‌توان توسط

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حل مسائل برنامه ريزي خطي و درجه دوم بوسيله مدلهاي شبكه هاي عصبي

فصل اول مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي 1-1 مقدمه در ساليان اخير شاهد حركتي مستمر، از تحقيقات صرفاً تئوري به تحقيقات كاربردي بخصوص در زمينه پردازش اطلاعات، براي مسائلي كه براي آن ها راه حلي موجودنيست ويا براحتي قابل حل نيستند بوده ايم. با عنايت به اين امر

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حد و پيوستگي

حد و پيوستگي حد متغير، متغير X و عدد ثابت a را در نظر مي گيريم اگر x بي نهايت به a نزديک شود (از سمت چپ يا راست) بطوريکه فاصله x تا a از هر عدد بسيار کوچکي مانند e ( اپسيلون) کمتر شود ولي x بر a منطبق نگردد در آنصورت مي گويند x به سمت a ميل مي کند و

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جشنواره تدریس برتر ریاضی پایه پنجم

هدفهای رفتاری الف- با ذکر حیطه های شناختی ب- حیطه های عاطفی حیطه های حرکتی 1- بتواند شکل آنها را بکشد و نام آنها را بگوید. (شناختی – دانشی) 2- برای رسم شکلها و یا ساختن آنها با کاغذ A4 یا مقوا و ... در گروه شرکت کند و برای ساختن و شناختن حجم شکلها و

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جستجوي نطام يافته اي به منظور كشف حقايق و ارزيابي فرضيه ها

روش تحقيق: به معناي كلي پژوهش را مي توان جستجوي نطام يافته اي به منظور كشف حقايق و ارزيابي فرضيه ها تعريف كرد. مجموعه قواعدي كه براي كشف حقايق ارزيابي يك فرضيه درعلوم مختلف بكاربرده مي شوند را روش تحقيق آن علم مي ناميم. درتحقيق هاي تجربي كه با استفا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توزيع هاي احتمالي گسسته

مقدمه در حالي كه اغلب تعيين توزيع احتمالي براي يك متغير تصادفي معين مفيد است، بسياري مواقع در استنباط آماري و تصميم‎گيري توابع احتمالي متغيرها داراي يك فرم هستند. در چنين مواردي استفاده از نظريه توابع احتمالي شرح داده شده در فصل پنجم براي به دست آورد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد

آزمايشهاي دو عاملي: طرحهاي آزمايشي با بيش از يك گروه: آزمايشهاي فاكتوريل يا طرحهاي فاكتوريل اگر محققي بخواهد همزمان تاثير چند گروه تيمار را در ميزان محصول آزمايش بررسي نمايد بايستي از طرحهاي كه تركيبي از تيمارها را در نظر مي گيرند استفاده كنند اين طر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعریف و تاریخچه توابع

خواص توابع توابع می‌توانند: • زوج یا فرد باشند. • پیوسته یا ناپیوسته باشند. • حقیقی یا مختلط باشند. • اسکالر یا برداری باشند. توابع چند متغیره یک تابع ممکن است بیشتر از یک متغیر داشته باشد برای مثال یک تابع از f است که دارای سه پارامتر x,y,z

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تحقیق آماری بررسی جمعیت یک روستا

فهرست: مقدمه جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها جدول فراوانی ها نمودار فراوانی ها ارزیابی مشکلات نتایج بخشی از متن تحقیق: ارزیابی مشکل: - در این پروژه من به دلیل زیاد بودن حجم کار نتوانستم اطلاعات را از طریق پرسش نامه یا مصاحبه جمع آوری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی